Daily Schedule

Daily Schedule

W A S E C A
Junior & Senior High

 

Schedule “A” – WJSHS (48 min. classes)

                 1    8:00  -   8:48                                Lunch I      10:39  - 11:09 ***
                 2    8:53  -   9:41                                                  11:09  - 12:09 Class
                 3    9:46  - 10:34                                Lunch II     10:39  - 11:09 Class
                 4  10:39  - 12:09                                                  11:09  - 11:39 ***
                 5  12:14  -   1:02                                                  11:39  - 12:09  Class
                 6    1:07  -   1:55                                 Lunch III   10:39  - 11:39 Class
                 7    2:00  -   2:48                                                  11:39  - 12:09 ***

 


Schedule “B” (Homeroom) Thurs. & Fri. (44 min. classes)

                 1    8:00  -    8:44                                Lunch I     10:52  - 11:22 ***
               HR  8:49  -    9:14                                                  11:22  - 12:21 Class
                 2    9:19  - 10:03                                 Lunch II    10:57  - 11:22 Class
                 3  10:08  - 10:52                                                  11:22  - 11:52 ***
                 4  10:57  - 12:21                                                  11:52  - 12:21 Class
                 5  12:26  -   1:10                                 Lunch III   10:57  - 11:52 Class
                 6    1:15  -   1:59                                                  11:52  - 12:21 ***
                 7    2:04  -   2:48

 


Schedule “C” (Early Out) (35 min. classes)

                 1    8:00  -   8:35                                 Lunch I     10:35 - 11:02 ***
                 2    8:40  -   9:15                                                  11:07 - 11:58 Class
                 3    9:20  -   9:55                                 Lunch II    10:40 - 11:02 Class
                 5  10:00  - 10:35                                                  11:02 - 11:30 ***
                 4  10:40  - 11:58                                                  11:30 - 11:58 Class
                 6  12:03  - 12:38                                Lunch III    10:40 - 11:30 Class
                 7  12:43  -    1:18                                                 11:30 - 11:58 ***